22 Ekim 2007 Pazartesi

KAZDAĞLARININ YEŞİL ALTINLARI

'Kaz Dağı'nın üstü ALTINdan daha değerli ' Balıkesir Üniversitesi, botanik ekibi tarafında yapılan son çalışmalar ışığı altında: Yaklaşık 900 taksonun kayıtlı olduğu Kazdağı florasında, 30'u yalnızca bu dağa özgü olmak üzere en az 78 ülke çapında endemik ve nadir bitki yer alır (Haziran 2007 verileri). Kazdağı ayrıca, Türkiye'de başka bir yerde bulunmayıp yalnız Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde sınırlı bir yayılış gösteren 31 nadir bitki türü yer alır.Bu özellikleriyle, Kazdağı, yalnız Türkiye'nin değil, tüm Avrupa kıtasının en önemli bitki alanlarından biridir. Bundan dolayı bölge, Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olarak belirlenmiştir. Son 5 yıl içerisinde Kazdağından Dünya için yeni olan 6 bitki türü keşfedilmiştir. Daha niceleri keşfedilmeyi bekliyor. Balıkesir Botanik Ekibi olarak Kazdağı bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliği konusunda birçok araştırma ve proje yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ekteki dosyada sunulmuştur. Ayrıca, Balıkesir Üniversitesi, tübitak ve Zeytinli Belediyesi iş birliği ile "Kazdağı Milli Parkı Çiçekli Bitkileri" adlı resimli el kitapçığı basılmıştır.Bütün grup üyelerine saygılarımızla duyurulur.
Yrd. Doç. Dr. Fatih SATIL

Kazdağı bitkileri ile ilgili el kitapçığı
“Kazdağı Milli Parkı Çiçekli Bitkileri-Wild Flowers of Kazdağ National Park”
Prof. Dr. Gülendam Tümen, Yrd. Doç. Dr. Fatih Satıl, Yrd. Doç. Dr. Tuncay Dirmenci

192 sayfalık bu el kitapçığı ZEYTİNLİ BELEDİYESİNİN KATKILARIYLA basılmıştır. Yaklaşık 200 renkli fotoğrafın yer aldığı eserde: Bitkilerin kısa tanıtımları, Türkiye'de ve Kazdağındaki yayılış alanları, Endemizm durumları ve Tehlike kategorileri verilmiştir. Kitapta toplam 131 bitki Türkçe ve İngilizce olarak tanıtılmıştır.


Kazdağı ile ilgili yapılmış Projeler
1- Sekendiz, O.A., Tümen, G., İşbilir, A., Öztürk, M., Turan, Y., Varlı, S.V., Satıl, F., “Türkiye’nin Zararlı Göknar Böcekleri Faunası”, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi, No 95/9, 1999
2. Tümen, G., Satıl, F., Soykan, A., Dirmenci, T., “Kazdağı Milli Parkının Çiçekli Bitkileri ve Fiziksel Ortam” TÜBİTAK-YDABAG Projesi, Proje No: 103Y104
3. Satıl, F. Tümen, G., Malyer, H., Dirmenci, T., Çelik, A., “Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde Etnobotanik Envanter Çalışması” TUBA, Proje No: E3/56, 2004.
4. Tümen, G., Satıl, F., Dirmenci, T., Kazdağı Milli Parkındaki Endemik Ve Nadir Bitkiler: Yayılış Alanları, Botanik Özellikleri, Risk Durumları ve Koruma Önerileri. Balıkesir Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisliği, 2005.
5. Satıl, F. Tümen, G., Dirmenci, T., Çelik, A., Arı, Y. “Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde Etnobotanik Envanter Çalışması” TÜBİTAK-SOBAG (103T089) Projesi, 2005.

Kazdağı ile ilgili yapılmış bilimsel Makaleler
Satıl, F., T. Dirmenci, G. Tümen, “Kazdağı Milli Parkının Öncelikli Koruma Alanlarının Sınıflandırılması Ve Önemli Bitkileri”, Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Çanakkale, 2006.
Dirmenci, T., F. Satıl, G. Tümen, “Kazdağı Milli Parkının Bazı Endemik Ve Nadir Türleri”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 2004.
Dirmenci, T., F. Satıl, G. Tümen, “A new species of Matthiola R. Br. (Brassicaceae) from Turkey”, Bot. J. Linn Soc, 151, 431–435 (2006). Dünya için yeni bir tür
Dirmenci, T., F. Satıl, G. Tümen, “A New Record for the Flora of Turkey: Iberis saxatilis L. (Brassicaceae)”, Turk J. Bot., 29, 471-474 (2005). Türkiye için yeni bir kayıt
Tümen, G., F. Satıl, H. Duman, K.H.C. Başer, “Two New Records for Turkey: Satureja icarica P.H. Davis, S. pilosa Velen”, Turk J. Bot., 24, 211-214 (2000). Türkiye için yeni bir kayıt
Başer, K.H.C., F. Satıl, G. Tümen, “Thymus pulvinatus Celak.”, The Karaca Arboretum Magazine, 6(1) 39-42 (2001).
Başer, K.H.C., F. Satıl, G. Tümen, “Sideritis athoa Papanikolau & Kokkini”, The Karaca Arboretum Magazine, 6(1), 35-38 (2001).
Satıl, F., T. Dirmenci, G. Tümen, “The Trade of Wild Plants that are Named as Thyme (Kekik) Collected from Kazdağ”, Proc. IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), 201-204, İstanbul-Turkey, 2006.
Sekendiz, O. A., M. Öztürk, A. İşbilir, Y. Turan, O. Yıldırım, S.V. Varlı, F. Satıl, ”Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sinten)’ nin Doğal Yayılış Alanındaki Zararlı Böcek Faunası Üzerinde Çalışmalar”, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt IV, 121-132, İstanbul, 1996.
Satıl, F., “Manisa-Yunt Dağı ve Çanakkale-Ayvacık Bölgelerinde Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) Yetiştiriciliği ve Ekolojik Sorunları” Ekin Dergisi, 5(15):72-77, (2001).

Daha önceki çalışmalar:
Quezel, P. 1969
Pamukçuoğlu, A. 1976
Yurdusever, N. 1986
gibi araştırıcıların Kaz Dağlarının bitkileri ile ilgili yaptıkları katkıları da saygıyla burada analım.

Hiç yorum yok: